Saturday, September 3, 2011

Tarmo enesetutvustus


Minu nimi on Tarmo ja õpin TLU-s haridustehnoloogia erialal. Töötan Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis ja olen e-õppega tegelenud 2006 aastast alates. Sotsiaalmeediat õppetöös ei ole kasutanud.  Olen juhendanud lõputöid ja seal andnud tundengile https://delicious.com/tarmokull kaudu linke. Arvan, et teatud õpimoment tekib ka FBs ja GooglePlus´is erialaste gruppide infovoo jälgimisest. 

Mulle meeldib elektrooniline tantsumuusika ja lisan siinkohal endast ühe lõbusa peopildi :)


Saturday, September 18, 2010

Tervitus!

Siin hakkan kajastama oma tegevusi õpikeskkondades. Lõbusat jälgimist!